Privacyverklaring

Bij het bezoeken van deze website en het uitvoeren van werkzaamheden slaan wij persoonlijke gegevens op. Hieronder staat omschreven welke gegevens wij op welk moment opslaan en met welke reden. Neem gerust contact met ons op als daar vragen over zijn.


Persoonsgegevens die worden verwerkt


Form Infra kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of u deze zelf via het contactformulier op forminfra.nl hebt verstrekt. Form Infra kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


Bezoekers van forminfra.nl alsmede opdrachtgevers

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer


Waarom Form Infra gegevens nodig heeft


Form Infra verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Form Infra uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en bijbehorende werkzaamheden. Wanneer Form Infra hier wettelijk toe verplicht is verwerkt zij ook persoonsgegevens, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.


Hoe lang Form Infra gegevens bewaart


Form Infra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen


Form Infra verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@forminfra.nl. Form Infra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen


Form Infra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Form Infra op via info@forminfra.nl of per post: Molenstraat 1K, 3441 BA Woerden, Nederland.


Updates voor dit beleid


Form Infra kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.