Onze diensten

PROJECTBEGELEIDING

Projectbegeleiding


Vooraf scherp en helder hebben wat de investeringskosten van uw project of contract zijn?


Form Infra stelt ramingen voor u op in SSK structuur met een nauwkeurige bandbreedte. Hiermee is vooraf duidelijk welke keuzes u kunt maken voor het project. Bovendien voorkomt u onvoorziene omstandigheden achteraf. We begeleiden uw project binnen de gestelde kaders van het contract. Zo bent u altijd verzekerd van een optimale invulling en een verwachte uitkomst.

ONDERZOEK & ADVIES

Onderzoek & Advies


Form Infra beoordeelt rapporten en onderzoekt de verschillende uitgewerkte scenario’s. Van ieder scenario kan een kostenraming worden gemaakt. Ook het opstellen van een werkomschrijving en het toetsen van bestekken en tekeningen behoort tot de mogelijkheden. We denken graag met u mee om de meest optimale uitwerking van uw project te realiseren.

TECHNISCH- & KOSTENMANAGEMENT

Technisch- & Kostenmanagement


Technische en financiële toetsing in de ontwerpfase van het project?


Form Infra kan voor u het ontwerp van uw project toetsen. Zo wordt de maakbaarheid van het project duidelijk en inzichtelijk. Vervolgens kan hier een financieel overzicht aan gekoppeld worden, zodat u in de voorfase van uw project alles op technisch en financieel gebied overzichtelijk heeft.

DIRECTIE & TOEZICHT

Directie & Toezicht


Wij begrijpen dat u zeker wilt zijn dat de gevraagde kwaliteit geleverd wordt. Het is immers van belang dat een investering na oplevering tientallen jaren niet meer nodig zal zijn. Wij verzorgen het toezicht en/of de directievoering van uw project. Door meer dan 10 jaar ervaring in de aannemerij en civiel technische begeleiding wordt uw project praktisch benaderd. Indien gewenst ontvangt u een dagelijkse update van uw project via een toezichthouders applicatie. We gebruiken meetapparatuur om opvallendheden direct waar te nemen en terug te koppelen, waardoor faalkosten worden voorkomen en er geen tijd verloren gaat.

Wilt u meer weten over onze diensten?


Neem contact met ons op!